Morska vila 5 - Osnovni podaci

Građevinska dozvola
Građevinska dozvola će biti ishođena prije početka gradnje objekta, do 01.12.2017. godine.

Osnovni podaci
Stambeni objekt Morska vila 5 gradi se na kat. česticama ________ i _______ k.o. Split ukupne površine _____ m2. Neto stambena korisna površina objekta je 2.824,75 m2. Objekt je projektiran kao jedan glavni ulaz sa dvije vertikalne komunikacije (stubište i dizalo) sa ukupno trideset sedam stanova, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkiralištima ispred objekta i u zajedničkim podzemnim garažama.
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućava otvoreni pogled na more gotovo svim stanovima u objektu.
Početak izgradnje objekta planiran je u prosincu 2017. godine, a završetak je planiran za svibanj 2019. godine.

Katnost
Podrumske etaže (-1) i (-2) - garaža
sa 54 parkirna mjesta i osiguranim dvosmjernim prometom kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištima (dizalima) prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalaze pomoćne prostorije i pet stanova, devet stanova na prizemlju, po sedam stanova na 1., 2. i 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu
Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).

Quatro company d.o.o. 
OIB: 98693222826

Povezana društva

 tehnoplast  

bel-etage-logo

Ugovorni partneri


croatia osiguranje

 

AZ Logo RGB

Copyright © 2017 QUATRO COMPANY d.o.o. ZA GRADITELJSTVO, Split. Sva prava zadržana.

Nastavkom pregleda web stranice www.quatrocompany.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.